Poslovanje 2020. godine
pdf_logo
Formular punomoćja za glasanje na sednici skupštine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara
pdf_logo
Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija
pdf_logo
Odluka o usvajanju izvestaja nezavisnog revizora
pdf_logo
Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja
pdf_logo
Izvestaj o održanoj sednici skupštine