Poslovanje 2021. godine
pdf_logo
Poziv za redovnu Skupstinu akcionara 2021.
pdf_logo
Predlog prvih izmena i dopuna Satuta Neostar - 2021.
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu 2021.
pdf_logo
Formular punomoćja za glasanje na Skupštini akcionara 2021.