Poslovanje 2015. godine
pdf_logo
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu
pdf_logo
Godišnji dokument o objavljenim informacijama Neostar ad Novi Sad 07.05.2015. godine
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 17.06.2015. godine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad 17.06.2015. godine
pdf_logo
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca