Podaci o društvu
PIB - poreski identifikacioni broj: 101645586
Matični broj pravnog lica:
08037868
Firma (pun naziv): Neostar ad Novi Sad
Firma (skraćeni naziv): Neostar ad Novi Sad
Ovlašćeno lice:
Petar Skokandić, Generalni direktor
Opština: Novi Sad
Mesto: Novi Sad
Naziv ulice: Trg mladenaca br. 5
Broj telefona: 021/526-088
Website: www.neostar.rs
E-mail adresa: zakup@neostar.rs
PDV: Da
Broj evidencione prijave (Eppdv): 13263461
Šifra delatnosti: 6820
Naziv delatnosti: Iznajmljivanje vlastitih ili
iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
Račun u banci:
Halkbank ad Beograd
155-20874-50