Poslovanje 2016. godine
pdf_logo
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu
pdf_logo
Godišnji dokument o objavljenim informacijama Neostar ad Novi Sad 09.05.2016. godine
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 22.06.2016. godine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Izjava o pokriću gubitaka iz 2015. godine
pdf_logo
Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine akcionara 22.06.2016. godine
pdf_logo
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu
pdf_logo
Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2015. godinu