Poslovanje 2018. godine
pdf_logo
Godišnji izveštaj za 2018. godinu
pdf_logo
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad
pdf_logo
Punomoć za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Izveštaj sa sednice Skupštine akcionara sa donetim odlukama 11.06.2018. godine.
pdf_logo
Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2018. godini