Poslovanje 2020. godine
pdf_logo
Formular punomoćja za glasanje na sednici skupštine
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu
pdf_logo
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara
pdf_logo
Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija
pdf_logo
Odluka o usvajanju izvestaja nezavisnog revizora
pdf_logo
Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja
pdf_logo
Izvestaj o održanoj sednici skupštine
pdf_logo
Formular punomoćja za glasanje na vanrednoj sednici skupštine akcionara 19.10.2020.
pdf_logo
Formular za glasanje akcionara u odsustvu 19.10.2020.
pdf_logo
Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara od 23.09.2020.
pdf_logo
Predlog odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija 19.10.2020.
pdf_logo
Predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala 19.10.2020.
pdf_logo
Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara 19.10.2020.
pdf_logo
Obaveštenje o otuđenju - poništenju sopstvenih akcija
pdf_logo
Ponuda za otkup sopstvenih akcija 16.11.2020.
pdf_logo
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija.
pdf_logo
Godišnji izveštaj o poslovanju
pdf_logo
Godisnji dokument o objavljenim informacijama